แนวทางขอวีซ่า อเมริกาทำเช่นใดไม่ต้องมีการไปสัมภาษณ์

หากเอ่ยถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลจากทางซีกโลก แต่ก็มีความคุ้มค่าที่ได้ลองไปกันสักครั้ง พร้อมทั้งแน่นอนเลยว่า จำนวนผู้เดินทางในแต่ละปี ย่อมมีจำนวนมากเหมือนกัน เหตุนี้เอง ทำเอาทางสถานทูต ได้มีการอนุญาตให้ยกเว้นในการสัมภาษณ์บางเหตุ เพราะผู้ที่จะสมัครวีซ่า อเมริกา ประเภท B1 C1 , F,J หรือจะเป็น M จะมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดที่ทางสถานทูตได้กำหนดไว้ โดยผู้ที่จะลงสมัครจะต้องมายื่น ขอวีซ่า อเมริกาทางไปรษณีย์ได้ จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 

 

 

1.การงดเว้นการให้สัมภาษณ์วีซ่า อเมริกา เพราะผู้ที่เคยมีวีซ่ามาแล้ว

ถ้าหากใครที่เคยมีวีซ่ามาแล้ว ก็จะอาจทำให้การยื่นคำร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ โดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์ แต่ทว่าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 

-จะต้องอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หากคุณต้องการจะทำการสมัครวีซ่า 

-ชื่อ นามสกุล สัญชาติพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิด ที่ได้ระบุอยู่ภายในหนังสือเดินทาง จะต้องตรงเข้ากับข้อมูลของวีซ่า อเมริกา ที่ได้ยได้รับไปแล้ว ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง ภายหลังที่ได้รับวีซ่าในครั้งที่ผ่านมา ก็ควรแนบหลักฐานภายในการเปลี่ยนชื่อออกมาให้ทางสำนักงานได้รับทราบด้วย

-จะต้องมีการสแกนลายนิ้วมือครั้งทั้ง 10 นิ้ว ที่ทางสถานทูต ภายในระหว่าที่เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า อเมริกาภายในครั้งก่อน 

-ผู้ที่สมัครมีความต้องการจะมีการยื่นคำร้องขอวีซ่าภายในประเทศเดียวกับวีซ่าที่เคยได้ทำไปแล้วเพิ่มเติม ภายในการต่อวีซ่าจะต้องมีคุณสมบัติที่ได้ศึกษาภายในคอร์สเดิมที่ทางสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ พร้อมทั้งแห่งเดิม

 

2.ยกเว้นการสัมภาษณ์วีซ่า อเมริกาสำหรับกลุ่มเด็ก พร้อมทั้งผู้สูงอายุ

 

ผู้ที่ได้ทำการสมัคร ถ้าหากมีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือว่ามากกว่า 80 ปีขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-ต้องมีการยืนของวีซ่า อเมริกาภายในประเภทท่องเที่ยว หรือว่าธุรกิจ

-ควรอยู่ในประเทศ

-มีสัญชาติไทย หรือว่าเป็นผู้ที่อาศัยภายในถิ่นพำนักในประเทศ

-ไม่ได้เคยถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

-ไม่ได้เกิดหรือได้ถือหนังสือเดินทางประเทศ ซูดาน คิวบา ซีเรีย

 

พร้อมทั้งนี่ก็เป็นการขอวีซ่า อเมริกา โดยที่ไม่ต้องให้สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่สนใจต้องการจะทำการขอวีซ่า ควรศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ให้หนาแน่นเสียก่อน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผิดพลาดแต่เช่นใด ทำให้ตอนนี้ มีผู้เดินทางหลากหลายคนต้องการจะเดินทางไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาเป็นปริมาณมาก จึงต้องมีการขอวีซ่า ทำให้ผู้เดินทางแต่ละคนจะต้องทำเรื่องอย่างถูกต้อง ทางที่ดีผู้เดินทางหรือไม่ว่าที่ต้องการจะเดินทางไปอเมริกา ไม่ควรพลาดเข้ากับการติดตามข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้กันเลย ที่ทำให้ท่านได้วีซ่ามาครอบครองอย่างแน่นอน

 

เครดิต https://www.thaivsa.com/